Erkka Suvikumpu

Erkka
Suvikumpu

CEO
+358 44 5566 529

Saferan Myyntijohtaja Sampo Rantakokko

Sampo
Rantakokko

Sales Director, Finland, Norway
+358 50 595 2454

Saferan Myyntijohtaja, Mikko Reinikainen

Mikko
Reinikainen

Sales Director, Sweden, Germany
+358 40 768 4536

Saferan Tuotetukipäällikkö Niko Pietikäinen

Niko
Pietikäinen

Customer Support Manager
+358 50 3561 235

Saferan Kehitysjohtaja Henri Andell

Henri
Andell

Business Development Director
+358 40 516 6557

Saferan Tuotekehitysjohtaja Samuli Lintonen

Samuli
Lintonen

R&D Director
+358 40 080 0420

Joonas
Kyllönen

Marketing Manager
+358 50 344 7324

Amanda Knahpe

Media Contact
+358 457 3533886

Product support

Safera product support is available Monday to Friday from 9 a.m. to 4 p.m. You can download instructions from the product support pages or contact us: 

Extractor hoods and fans

Savo hoods:
tel. +358 (0)207 181 450
www.savo.fi

Swegon CASA/Ilto/Meptek hoods:
tel. +358 (0)2 2105 111
www.swegon.fi

Iloxair hoods:
tel. +358 (0)20 442 3700
www.iloxair.fi

Franke hoods:
www.franke.fi

Safety technology

Safera:
Niko Pietikäinen
Customer Support Manager
gsm. +358 50 3561 235

Producer associations

 


Finnish Packaging Recycling RINKI Ltd
www.rinkiin.fi

 


Elker Oy
WEEE Directive
www.elker.fi

 

Markkinointirekisteri

Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen versio.

Rekisterinpitäjä

Safera Oy, Tekniikantie 4, 02150 Espoo.

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Henri Andell, henri.andell@safera.fi

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:
– Asiakas- ja palvelusuhteen hoitaminen
– Markkinointiviestintä

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietojen ei säännönmukaisesti luovuteta. Henkilötietoja ei siis myöskään siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin eikä muuhunkaan automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan.

Oikeus tietojen poistamiseen ja oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista.

Oikeus saada henkilötiedot

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietojen kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.