Safera Sense BT

Safera Sense BT-spisvakten monteras på väggen eller på fläktens undersida. Med Safera-appen kan du vara säker på att spisvakten är perfekt installerad i ditt kök.

Med Safera-appen blir installationen enkel

Med spisvakten Safera Sense BT kan du använda din egen spis som vanligt – men på ett mycket säkrare sätt. Sense stänger av spisen åt dig om du skulle glömma bort den eller om något blir för varmt.

Sense monteras på väggen eller på fläktens undersida. Sense uppfyller kraven i den europeiska standarden SS-EN 50615 på alla monteringsplatser.

Sense-installationens standardinställningar passar de flesta kök från första början. Du kan också ladda ner den kostnadsfria Safera App-mobilappen som vägleder dig steg för steg genom installationsprocessen.

Välj snabbinstallation eller genomför installationen med vägledning

Safera Sense kan installeras på din egen välbekanta spis. Spisvakten har två delar: sensorenheten som övervakar spisens status, och strömbrytningsenheten som styr strömförsörjningen till spisen. Enheterna kommunicerar trådlöst med varandra.

Det finns två installationsmetoder:

Snabbinstallation: Standardinställningarna för Sense passar de flesta kök som de är. Anslut strömbrytningsenheten till spisen och använd den självhäftande tejpen för att montera sensorn på väggen eller under fläkten – och du är klar!

Installationsvägledning: Hämta den kostnadsfria Safera App-mobilappen och följ installationsguiden från början till slut. Appen hjälper dig att säkerställa att din spisvakt installeras på exakt rätt sätt i förhållande till din spis och ditt kök.

Hur fungerar en Safera-spisvakt?

Safera övervakar:
  • Temperaturen
  • elanvändningen
  • mänsklig närvaro
Safera förebygger spisbränder:
  • Ingen aktivitet krävs från användaren
  • Larmet går endast i farliga situationer
  • Vid behov stängs spisen av i händelse av brandrisk
  • Stör inte din dagliga matlagning

Funktioner

Det mest effektiva sättet att förebygga köksbränder Safera Sense märker av faran innan det är för sent. Safera Sense kan aktivera ett larm och bryta strömmen till spisen innan en köksbrand hinner bryta ut. Sense uppfyller kraven i den europeiska standarden SS-EN 50615.

Marknadens smartaste spisvakt Safera-spisvakten är den enda lösningen som förebygger matlagningsbränder effektivt utan att samtidigt störa matlagningen. Safera bygger på avancerad artificiell intelligens som skapar en digital modell över spisens användningsmönster baserat på den unikt exakta informationen som sensorn samlar in. Detta betyder att Safera kan förstå – och också förutspå – vad som kommer att hända på spisen.

Enklast och snabbast att installera En batteridriven sensorenhet med två års batteritid. Färdigparkopplad trådlös tvåvägsanslutning mellan sensorenhet och strömbrytningsenheten (2,4 GHz). Identifierar spisens typ och sensors plats automatiskt.

Avancerad självdiagnostik Safera Sense övervakar kontinuerligt det egna tillståndet. Om sensorenheten inaktiveras, batterierna inte byts i tid eller om självdiagnostikfunktionen detekterar andra avvikelser som påverkar spissäkerheten bryter Safera Sense strömmen till spisen.

Användarvänlig Säkerheten är helt automatiserad och spisvakten kräver inte några åtgärder från användaren. Larmmeddelanden kan hanteras enkelt med bara ett knapptryck. Den unika LED-flerfärgsdisplayen indikerar spisvaktens status.

Mycket kompatibel Kompatibel med de flesta elektriska hushållsspisar (induktion, glaskeramik, gjutjärn) och med 1- eller 3-fasmatning. Välj lämplig enhet baserat på strömförsörjning och spistyp.

Konfigurerbar Säkerheten kan förbättras ytterligare med detta tillbehör: Safera vattenläcksensor.