Liesivahdin kerrotaan usein täyttävän standardin EN 50615 vaatimukset. Lue mitä se tarkoittaa käytännössä.

EN 50615 on standardi, johon viitataan usein liesivahtien tuotekuvauksissa. Mitä standardinmukaisuus liesivahdeissa käytännössä tarkoittaa?

Sisällysluettelo

Liesivahti pyrkii ennaltaehkäisemään liesipalot katkaisemalla sähköt liedeltä ennen kuin tulipalo syttyy. EN 50615 -standardin tarkoitus on varmistaa, että liesivahti toimii kuten on tarkoitettu: liesivahdin tulee katkaista lieden sähköt ennen palon syttymistä, mutta toisaalta se ei saa häiritä ruuanlaittoa.

EN 50615 keskittyy laitteiden suorituskyvyn varmistamiseen. Standardissa suoritetaan kolme erilaista testiä, joissa laitteen tulee estää liesipalon syttyminen. Testitilanteet on suunniteltu vastaamaan tyypillisiä liesipalojen syttymistilanteita.

EN 50615 ei aseta vaatimuksia laitteen teknisille ratkaisuille tai toteutustavalle, vaan se ainoastaan kertoo mitä laitteen pitää pystyä tekemään testitilanteissa ja miten laitteen tietyt toiminnot tulee toteuttaa.

Testijärjestely ja -laitteet

Liesivahdit testataan pienessä huoneessa, joka on kalustettu vastaamaan tyypillistä keittiötä. Kalustukseen kuuluvat liesi, jonka molemmilla puolilla ovat alakaapistot, sekä liesituuletin, jonka molemmilla puolilla ovat yläkaapistot.

Koska liesituulettimen aiheuttama ilmavirta voi vaikuttaa liesivahdin toimintaan, testit tehdään kahteen kertaan; liesituuletin poissa päällä ja liesituuletin täydellä teholla.

Testeissä käytettävä liesi on 6-levyinen sähköliesi. Valmistaja voi halutessaan rajoittaa liesivahdin käyttöä vain pienemmille liesille, jolloin testit tehdään 4-levyisellä liedellä. Myös käytettävät keittoastiat on määritetty standardissa, ja niiden halkaisija ja korkeus määräytyy keittolevyn koon mukaan.

Asennuspaikan valinta

Liesivahtien käyttöohjeissa on kerrottava kyseiselle liesivahdille sallitut asennuspaikat. Sallittuja asennuspaikkoja voi olla useita tai asennuspaikat voi olla määritetty tiettyinä alueina lieden lähettyvillä.

Koska olisi käytännössä vaikea testata laitetta jokaisessa sallitussa asennuspaikassa, EN 50615 -standardissa testit suoritetaan kyseiselle liesivahdille vaikeimmassa sallitussa asennuspaikassa. Siksi yksi tärkeimmistä vaiheista EN 50615 -standardin testauksessa on laitteen asennuspaikan valinta, ja testauksen suorittajan tulee arvioida se testejä suunniteltaessa. Vaikein asennuspaikka riippuu laitteesta, mutta yleisesti voidaan sanoa, että mitä esteettömämpi ja suorempi näkymä laitteella on liedelle, sitä helpompi sijainti on.

Käytännössä asennuspaikan valinta tarkoittaa, että jos laite on testattu helpossa sijainnissa, esimerkiksi liesituulettimen pohjassa suoraan lieden yläpuolella, sen ei voi sanoa toimivan standardin EN 50615 mukaisesti paikassa, josta sen anturit katsovat liettä viistosta kuten matalassa seinäasennuksessa.

EN 50615 -mukaiset testit kategorian B-liesivahdille

Liesivahdit ovat useimmiten standardin kategorian B mukaisia laitteita, jotka ennaltaehkäisevät liesipalot katkaisemalla liedestä sähköt. Voit lukea tarkemmin standardin eri kategorioista kappaleesta Laitekategoriat.

B-kategorian liesivahdin täytyy läpäistä kolme alla esitettyä testiä.

Testi 1. Väärien hälytysten välttäminen

Ensimmäisessä testissä lieden kaikille levyille asetetaan kattila. Yhteen niistä laitetaan pieni määrä öljyä, ja muut täytetään vedellä.

Ensin kaikki vesikattilat kuumennetaan kiehuviksi ja jätetään kiehumaan hiljalleen. Kun kiehumista on jatkunut 20 minuuttia, öljyä sisältävää kattilaa aletaan kuumentaa täydellä teholla, tarkoituksena saada öljy syttymään.

Testin läpäisemiseksi liesivahdin tulee hälyttää, kun öljyn lämpötila on 200 °C ja 330 °C välissä. Yläraja, 330 °C, on matalampi kuin useimpien öljyjen syttymislämpötila. Alaraja, 200 °C, on asetettu siksi, ettei laite saa hälyttää myöskään liian aikaisin, millä halutaan ehkäistä laitteiden antamia vääriä hälytyksiä.

Testi 2. Levyjen testaus yksitellen

Testissä 2 testattavalle levylle asetetaan kattila, johon laitetaan öljyä. Kaikille muille levyille asetetaan 15±2 cm korkuiset kattilat, joiden tarkoituksena on vaikeuttaa testiä aiheuttamalla liesivahdin antureille katvealueita, jos liesivahti on asetettu esimerkiksi matalalle seinälle. Testi toistetaan jokaiselle levylle vuorollaan.

Öljyä sisältävää kattilaa aletaan kuumentaa täydellä teholla, tarkoituksena saada öljy syttymään.

Testin läpäisemiseksi liesivahdin tulee hälyttää ja katkaista virrat ennen kuin öljyn lämpötila on 330 °C. Virrankatkaisun jälkeen odotetaan vielä 10 minuuttia, jonka aikana öljy ei saa syttyä.

Testi 3. Testaus valurautapannulla

Kolmannessa testissä asetetaan valurautapannu sille levylle, jolla testitulos oli huonoin testissä 2. Muille levyille asetetaan jälleen kattilat varjostamaan anturien näkökenttää, kuten testissä 2.

Pannulle laitetaan pieni määrä öljyä, ja sitä aletaan kuumentaa täydellä teholla.

Testin läpäisemiseksi liesivahdin tulee hälyttää ja katkaista virrat ennen kuin öljyn lämpötila on 330 °C. Virrankatkaisun jälkeen odotetaan vielä 10 minuuttia, jonka aikana öljy ei saa syttyä.

Virrankatkaisun jälkeisellä odotusajalla testeissä 2 ja 3 pyritään varmistamaan, että virrankatkaisu on tullut ajoissa, sillä joskus kuuman massan hitaudesta johtuen öljy voi syttyä vielä virrankatkaisun jälkeenkin.

Täyttääkseen EN 50615-standardin kategorian B vaatimukset, liesivahdin tulee läpäistä kaikki yllä mainitut testit.

Muita standardin EN 50615 asettamia vaatimuksia

EN 50615 asettaa laitteille myös muita vaatimuksia, joista tässä tärkeimmät.

Hälytyksen herkkyyssäätö

Liesivahdin hälytysherkkyyttä voi olla tarpeen säätää esimerkiksi laitteen asennuskorkeuden mukaan.

Jos herkkyyssäätö on asetettu väärin, tai sitä muutetaan asennuksen jälkeen, laite ei välttämättä toimi kuten sen pitäisi. Tämän vuoksi standardi asettaa vaatimuksia sille, miten herkkyyssäädön tulee tapahtua:

  1. Laitteen herkkyysasetuksen muuttaminen tulee olla sen verran vaikeaa, että se ei voi tapahtua vahingossa käyttäjän tietämättä.
  2. Herkkyysasetuksen muuttaminen täytyy erota kyllin selvästi laitteen normaalista käytöstä. Esimerkiksi hälytyksen kuittaaminen ei saa muuttaa samalla hälytysrajaa.
  3. Laitteen pysyvä herkkyysasetus ei saa muuttua automaattisesti.

Näillä vaatimuksilla pyritään varmistamaan, että herkkyysasetuksen muuttuminen ei tapahdu vahingossa tai käyttäjän ymmärtämättä ja liesivahti ajaudu tilaan, jossa se ei enää kykene estämään liesipaloa.

Laitteen kiinnitystapa

Laitteen kiinnitys asennuspaikkaan pitää olla luotettava. Jos laite otetaan pois paikoiltaan huoltotoimenpiteitä, kuten paristonvaihtoa varten, sen tulee olla asennettavissa luotettavasti uudelleen vain ja ainoastaan alkuperäiseen paikkaan ja asentoon.

Jos laite otetaan pois asennuspaikastaan yli 5 minuutiksi, lieden virtojen tulee katketa.

Hälytyksen äänenvoimakkuus

Hälytyksen äänenvoimakkuuden on oltava vähintään 65 dB mitattuna 1 metrin päästä.

Laitteen käyttöohjeet

Jos laitteen käytössä tai asennuksessa on rajoituksia, esimerkiksi se täyttää standardin vaatimukset vain enintään 60 cm levyisten liesien kanssa tai ei täytä vaatimuksia induktioliesien kanssa, pitää rajoitukset mainita selvästi käyttö- ja asennusohjeissa.

Tilapäinen toimintatilan ohitus

Laitteessa voi olla erikseen päällekytkettävä tilapäinen tila, jonka aikana laite ei anna hälytystä. Tämä mahdollistaa ruuanlaiton myös tilanteissa, joissa jokin erityinen ruuanlaittotilanne aiheuttaa toistuvasti vääriä hälytyksiä.

Tämä normaalin toimintatilan ohitustila saa kestää maksimissaan 5 minuuttia, ja se on selvästi ilmaistava joko valo- ja/tai äänimerkillä.

Toiminnan testaaminen

Laitteessa tulee olla mahdollisuus testata tuotteen toimintakunto. Se voi olla automaattinen tai toteutettu esimerkiksi testipainikkeella.

Pariston loppuminen

Pariston loppumisesta pitää tulla ennakkovaroitus, kuten palovaroittimissa.

Liesivahdin tulee täyttää myös muita standardeja

EN 50615 -standardia ei voi soveltaa erillisenä standardina, vaan sitä käytetään aina yhdessä kodinkoneiden turvastandardisarjan EN 60335:n kanssa. EN 60335 sisältää laitteen rakenteellisia vaatimuksia, kuten sähköturvallisuuteen ja kotelon muovien lämmönkestoon liittyviä asioita.

Lisäksi riippuen liesivahdin teknisestä toteutuksesta, laitteen tulee täyttää myös muita vaatimuksia. Tyypillisiä esimerkkejä ovat erilaisiin langattomiin yhteyksiin liittyvät standardit.

Laitekategoriat

Standardi jakaa laitteet kolmeen kategoriaan, A, B tai AB.

  • A = sammutus ja samanaikainen virrankatkaisu
  • B = ennaltaehkäisevä virrankatkaisu
  • AB = ennaltaehkäisevä virrankatkaisu ja sammutus, jos liekki syttyy

Kategorian A laite ei pyri ennaltaehkäisyyn, vaan reagoi vasta liekin sytyttyä. Se ei vaadi edistyneitä algoritmeja, vaan voidaan toteuttaa esim. perinteistä sprinkleriteknikkaa käyttäen.

Kategoria B on kaikkein yleisin ja vaatii edistyneintä teknologiaa. Siinä laitteen tehokkuus palojen ehkäisyssä perustuu sen kykyyn ennakoida tilanne, ja katkaista liedestä virrat ajoissa.

Kategorian AB laitteessa kategorian B laitteeseen on lisätty sammutus, joka sammuttaa palot, joita virrankatkaisu ei ole pystynyt estämään.

Lähes kaikki markkinoilla olevat laitteet ovat kategorian B tuotteita, joihin tässä artikkelissa on keskitytty.

Lue myös: