Aika ottaa sulakkeet pois liedestä? Se rajoittaa vanhuksen itsenäistä elämää – usein turhaan

Liesipalo on yleisin asuntopalojen syy, ja riski korostuu iäkkäillä asukkailla. Hoivatyötä tekevä voi varautua liesipalon uhkaan ennakoimalla ja opettamalla asukasta lieden turvalliseen käyttöön. Äärimmäisenä keinona voidaan lieden käyttö estää kokonaan esim. poistamalla lieden sulake tai kytkemällä liesi kokonaan pois verkkovirrasta. Lieden käytön estämällä vanhus on turvassa liesipaloilta, mutta samalla rajoitetaan merkittävästi myös itsenäistä elämää.

Vanhuksen tai muistisairaan hoiva-asumisessa liesipalon uhkaa torjutaan monin tavoin. 

Kun käytön opetus tai turvaliesikään ei riitä, saattaa lieden käytön estäminen olla seuraavaksi mielessä. Tämä saattaa hankaloittaa vanhuksen elämää monin tavoin. Vanhus ei välttämättä ymmärrä, miksi joka-aamuinen puuro ei kypsy lainkaan. Tai miksi teevesi ei kiehu.

Miten itse reagoisit tilanteeseen? Turhautuisitko ja yrittäisit tarkistaa, toimiiko sulake? Ovatko sähköt ylipäätään päällä? Kokisitko ahdistavana, että et osaa edes puuroa keittää enää?

Lieden käytön estäminen on askel kohti laitoshoitoa

Käytön rajoittaminen rajoittaa samalla vanhuksen omatoimista elämää ja on askel kohti laitoshoitoa.

Ateriapalvelu on kallis ratkaisu, joten sen välttämiseen on myös taloudelliset perusteet. Lieden käytön estäminen kokonaan estää kyllä tehokkaasti liesipalot, mutta on henkisesti raskas ratkaisu toimintakykyiselle vanhukselle tai muistisairaalle.

Lieden käytön estämisen hyvät ja huonot puolet vanhusten ja muistisairaiden käytössä

Hyvät puolet

Estää tehokkaasti liesipalot, koska liettä ei voi käyttää ollenkaan

Jos ikäihmisen toimintakunto on selvästi heikko, niin siirtyminen ruokapalveluun voi olla perusteltu ratkaisu kokonaisuuden kannalta

Huonot puolet

Vanhus ei pärjää enää itsenäisesti arjessa, vaan hänelle täytyy toimittaa lämmin ruoka useita kertoja päivässä, mikä lisää hoidon kustannuksia.

Iäkäs ihminen voi kokea lieden käytön estämisen kolauksena itsetunnolle. Muistisairas voi ihmetellä, miksei liesi toimi tai yrittää käyttää sitä silti.

Vanhus voi yrittää etsiä vikaa sulaketaulusta, mikä voi olla suuri turvallisuusriski.

Safera-liesivahti huolehtii, että vanhus voi kokata kuin ennenkin – mutta turvallisemmin

Safera-liesivahti tarkkailee koko ruoanvalmistuksen ajan lieden lämpötilaa ja huomioi ihmisen liikkeen – tai sen puutteen – lieden ympärillä. Se pysäyttää myös nopeasti etenevän vaaratilanteen katkaisemalla liedestä sähköt asukkaan toiminnasta riippumatta ennen kuin liesipalo syttyy.

Safera-liesivahti täyttää liesipalojen ennaltaehkäisyn standardin EN 50615. Standardissa on määritetty useita testejä, joissa liesivahdin täytyy estää rasvapalon syttyminen ennalta.

Liesivahti sopii myös muistisairaalle

Liesivahti sopii myös muistisairaalle, sillä sen käyttö ei vaadi uuden opettelua ja se voidaan asentaa olemassa olevaan, käyttäjälle tuttuun lieteen. Tarvittaessa Safera-liesivahti tekee myös hälytyksen hoitohenkilön puhelimeen, jolloin vanhuksen toimintakunto voidaan tarkistaa.

Voisiko liesivahti sopia juuri sinun hoivassasi olevien ikäihmisten tarpeisiin?

Kysy tarjousta jälleenmyyjiltämme tai ota meihin yhteyttä, niin jutellaan tarkemmin miten liesivahtimme voisivat pidentää mahdollisuutta vanhusten itsenäiseen elämään:

Lue miksi Safera-liesivahti on usein paras ratkaisu vanhusten tai muistisairaiden paloturvallisuuden parantamiseksi

Lue myös: