Päivitetty SFS 6000 – Katso missä kohteissa liesivahti on nyt pakollinen

Palovahinkoja korvattiin vuonna 2021 noin 200 miljoonalla eurolla, ja paloissa menehtyy vuosittain noin 50 henkilöä.

Suuri osa vahingoista voitaisiin välttää, jos paloturvallisuuteen panostettaisiin ennalta.

Uusimmassa SFS 6000 -standardisarjan päivityksessä paloturvallisuuteen onkin kiinnitetty erityistä huomiota. Uudet määräykset ovat astuneet voimaan tämän vuoden 2023 alusta.

Paloturvallisuuden osalta keskeinen päivitys liittyy lieden ja liesitasojen asennuksiin. Tiukimmat vaatimukset koskevat uusia seniori-, palvelu- ja erityisryhmien asuntoja, joissa liesivahti on nyt pakollinen varuste. Standardin mukaan uusien liesien ja liesitasojen asennuksen yhteyteen on asennettava liesivahti, jos kyseessä on erityisryhmän kohde.

Paloturvallisuus ei kuitenkaan rajoitu vain uusiin liesi- ja liesitason asennuksiin erityisryhmäkohteissa.

SFS 6000 -määräyskokoelman mukaan kiinteistönomistajien on huolehdittava paloturvallisuudesta myös muissa asuntotyypeissä. Liesivahdin asennusta suositellaan kaikissa asunnoissa, ja lisäksi määräyskokoelmassa on myös muita vaihtoehtoja lieden käytön turvallisuuden parantamiseksi.

Miksi liesien turvallisuuteen kiinnitetään nyt erityistä huomiota?

Päivitetty SFS 6000 -standardisarja on tärkeä askel kohti paloturvallisempaa asumista, koska keittiössä saa alkunsa ylivoimaisesti suurin osa asuntopaloista.

Joka päivä syttyy noin kolme liesipaloa, jota palokunta lähtee sammuttamaan.

Erityisesti liesipalot ovat riski tiloissa, joissa lieden käyttäjien toimintakyky on heikentynyt esim. korkean iän tai muistisairauden, vamman, päihde- tai mielenterveysongelman takia. Heille paitsi sattuu vahinkoja useammin, myös vahingon sattuessa heidän kyky joko pelastautua asunnosta tai sammuttaa liesipalo on heikentynyt.

Useimmiten vaaratilanne syntyy unohduksesta tai lieden huolimattomasta käytöstä, kuten väärän levyn kytkemisestä päälle. Liesipalot johtuvatkin lähes poikkeuksetta käyttäjävirheistä, varsinaisia laitevikoja ei juuri ole. Tämän takia uusi standardi on erittäin tärkeä erityisesti riskiryhmien kohdalla, koska heille vahinkoja sattuu useimmin.

Kotimainen Safera-liesivahti vastaa sekä SFS 6000 että EN50615-standardin vaatimuksia

Safera-liesivahti on helppo ja luotettava tapa täyttää uudet vaatimukset. SFS 6000 -määräyskokoelmassa edellytetään eurooppalaisen EN50615-standardin mukaisen liesivahdin käyttöä.

Saferan kaikki liesivahdit on aina hyväksytty standardin vaatimusten mukaisesti, joten käyttämällä Safera-liesivahteja voi olla varma, että täytät määräyksen vaatimukset.

Safera oli mukana kehittämässä alkuperäistä EN-standardia ja siihen kirjattiin vastaavat testimenetelmät kuin Safera oli kehittänyt omassa tuotekehityslaboratoriossaan jo vuosia aiemmin. Vuonna 2007 perustetun Safera Oy:n liesivahdit ovat siis vastanneet EN50615-standardin vaatimuksia käytännössä jo ennen kuin standardi hyväksyttiin osaksi eurooppalaista standardikokoelmaa vuonna 2015.

Liesivahti on ainutlaatuinen ratkaisu liesipaloihin: se pysäyttää vaaratilanteet ennen kuin palo syttyy

Safera-liesivahti on kustannustehokas vaihtoehto. Investoimalla Safera-liesivahtiin, kiinteistönomistajat voivat helposti varmistaa, että he täyttävät paloturvavaatimukset.

Safera-liesivahdin käyttö ei kuitenkaan ole tärkeää vain kiinteistönomistajille. Myös asukkaat hyötyvät, koska liesivahti parantaa kodin turvallisuutta. Turvallinen arki on tärkeää varsinkin erityisryhmille, kuten iäkkäille ja muistisairaille, jotka ovat erityisen alttiita palovahinkoille.

Paloturvallisuus on myös osa vastuullista kiinteistönhallintaa

Vastuulliset kiinteistönomistajat panostavat ennaltaehkäisevään paloturvallisuuteen, jotta turhilta henkilö- ja omaisuusvahingoilta voidaan välttyä. Se on sekä kiinteistön omistajan, että asukkaiden etu.

Finanssiala ry:n tilastojen mukaan palovahinkoja korvattiin vuonna 2021 noin 200 miljoonalla eurolla, ja paloissa menehtyy vuosittain noin 50 henkilöä. Suuri osa tulipaloista liittyy sähköön. Syynä on virheellinen sähkölaitteiden käyttö tai viallinen sähkölaite. Muita syitä tulipaloihin on tuhopoltot, varomaton tulen käsittely, tulityöt ja salamaniskut.

Liesivahdilla näistä voidaan ennaltaehkäistä merkittävä osa, koska liesipalot ovat noin kolmasosa kaikista asuntopaloista.

Jo yli 300.000 ihmisen arki on turvallisempaa kotimaisen Safera-liesivahtimme ansiosta

Perustimme Safera Oy:n vuonna 2007 yhtä tavoitetta varten: ettei maailmassa syttyisi enää yhtään liesipaloa. Tavoitteeseemme on vielä matkaa, mutta liesivahtimme turvaa jo satojen tuhansien ihmisten arkea ympäri maailmaa.

Lieden huolimaton käyttö on yleisin asuntopalojen aiheuttaja. Fiksulla teknologiallamme liesipalot voidaan estää ennalta käytännössä kokonaan.

Mikä on SFS 6000 -standardisarja ja mistä löydän päivitetyn version?

Standardeilla varmistetaan, että asuntokohteissa täytetään sähköturvallisuuslain vaatimukset. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes julkaisee luettelon standardeista, joita noudattamalla vaatimukset voidaan täyttää. SFS 6000 -sarjan standardit ovat oleellisia sähköturvallisuuslain vaatimusten noudattamisessa.

Sähköasennusstandardit ovat yleensä hyvin yhteneväiset eri maissa, mutta niiden kansallisissa versioissa voi olla jonkin verran paikallisia erityispiirteitä, muassa luonnonolosuhteiden tai rakentamisen käytäntöjen vuoksi. Suomen kansalliset olosuhteet huomioon ottavat sähköasennuksiin liittyvät standardit on valmistellut sähköteknisen alan standardointijärjestö SESKO.

SFS 6000 -sarjan standardit ovat tärkeitä työkaluja sähköasennusten suunnittelijoille ja tekijöille turvallisuuden varmistamiseksi. Niitä noudattamalla täytetään myös viranomaismääräysten vaatimukset.

Lue myös: