Vakuutusyhtiö: Liesivahdit maksoivat itsensä takaisin jo viidessä vuodessa

Liesipalot ovat korostuneet vakuutuskorvaustilastoissa jo pitkään. Ahvenanmaalainen vakuutusyhtiö Ömsen aloitti vuonna 2014 hankkeen, jonka tuloksena liesipalot on saatu estettyä kokonaan jo yli 4.000 kodissa. Ömsenin päätös asennuttaa liesivahdit ilmaiseksi asiakkailleen maksoi itsensä takaisin jo viidessä vuodessa.

Ahvenanmaalainen vakuutusyhtiö Ömsen havahtui vuonna 2014 liesipalojen yleistymiseen. Ömsenin asiakaskunnassa liesi aiheutti muutamia vakavia tulipaloja vuosittain.

Robert Knahpe, Ömsenin riskienhallintapäällikkö, kertoo että liesipalot kasvoivat kaikissa ikäryhmissä:

— Olimme jo huomanneet liesipalojen määrän nousun, ja että niiden määrä tulisi jatkossakin vain kasvamaan. Kiireisessä arjessa huomio jakautuu moneen asiaan, puhelin soi tai ruudulla on jotain mielenkiintoista, ja sillä välin liesi jatkaa kuumenemista kenenkään valvomatta.

Lieden huolimaton käyttö on yleisin asuntopalon aiheuttaja – keskimäärin 50 000 euron kustannukset

Pelastustoimen mukaan liesipaloja raportoidaan Suomessa noin tuhat vuodessa. Määrä on pysynyt samana vuodesta toiseen. Vuosina 2012-2016 ruoanvalmistuksesta lähteneet tulipalot ovat aiheuttaneet neljästä yhdeksään palokuolemaa vuosittain. Lieden huolimaton käyttö on yksi suurimmista yksittäisistä palokuolemien syistä.

Henkilövahinkojen lisäksi liesipalot aiheuttavat suuria taloudellisia vahinkoja sekä onnettomuuden kohdanneille perheille että vakuutusyhtiölle. Keskimääräinen omaisuusvahinko asuntopaloissa on Suomen Pelastusalan Keskusliiton mukaan noin 50 000 euroa.

Pahimmillaan palo voi tuhota koko kodin ihmisuhreista puhumattakaan, jolloin kustannukset nousevat merkittävästi.

Ratkaisuun mallia muista Pohjoismaista, joissa liesivahteja käytetään jo laajasti

Mallia liesipalo-ongelman ratkaisuun Knahpe lähti hakemaan naapurimaasta Ruotsista. Liesipalot ovat yleisin asuntopalojen aiheuttaja kaikissa Pohjoismaissa, joten erilaisia ratkaisuja on ehditty kokeilla vuosien varrella useita.

Viranomaiset kampanjoivat usein näkyvästi paloturvallisuuden puolesta. Liesipalot eivät ole silti lähteneet laskuun, koska liesipalot syttyvät useimmiten unohduksesta tai huolimattomuudesta.

Naapurimaissa liesipalot onkin saatu parhaiten kuriin estämällä palon syttyminen automaattisesti ennalta. Laajimmin käytössä oleva ratkaisu on liesivahti, joka katkaisee liedestä sähköt, jos vaaratilanne uhkaa.

Liesivahteja on käytetty Ruotsissa jo kymmeniä vuosia erityisesti vanhusten kodeissa, mutta ne ovat sittemmin yleistyneet kaikissa asunnoissa. Norjassa liesivahdit ovat olleet pakollisia kaikissa uudisasunnoissa vuodesta 2010. Liesivahteja koskeva eurooppalainen standardi EN 50615 tuli voimaan jo vuonna 2015.

Liesipaloista kerralla eroon: kaikille Ömsenin asiakkaille ilmainen liesivahti

Ömsenin tavoitteena oli päästä liesipaloista kokonaan eroon, joten Ömsen päätti Knahpen selvitystyön ja esityksen perusteella asentaa liesivahdit ilmaiseksi kaikille omakotitaloissa asuville asiakkailleen. 

Hankkeen yhteistyökumppanina toimi suomalainen Safera Oy, jonka liesivahteja oli jo laajasti käytössä ympäri maailmaa.

Ensimmäiset asennukset tehtiin 2014, ja viime vuoden 2020 loppuun mennessä jo lähes 4.000 Ömsenin asiakasta oli saanut kotiinsa liesivahdin.

Hankkeen tulos: nolla liesipaloa asunnoissa, joihin liesivahti on asennettu

Viime vuonna 2020 Ömsen teki yhteenvedon hankkeen tuloksista.

Vuodesta 2014 alkaen asunnoissa, joihin Safera-liesivahti on asennettu, ei ole ollut yhtään liesipaloa.

Nyt noin puolet Ömsenin asukkaista on saanut liesivahdin, mikä näkyy myös kokonaistilastoissa: kaikki Ömsenille raportoidut liesipalot ovat vähentyneet 40 %.

Suorien vahinkojen lisäksi myös välilliset haitat ja kustannukset ovat vähentyneet

Suorien palovahinkojen lisäksi Knahpe arvioi liesivahtien estäneen myös henkilövahinkoja, kuten loukkaantumisia tai jopa kuolemia.

Pelastustoimen mukaan vuosien 2012 ja 2016 välillä ruoanvalmistuksesta lähteneet tulipalot ovat aiheuttaneet neljästä yhdeksään palokuolemaa vuosittain. Lieden huolimaton käyttö on yksi suurimmista yksittäisistä palokuolemien syistä.

Liesipaloista aiheutuu myös paljon välillisiä haittoja ja kustannuksia. Erityisesti suuremmat tulipalot, joissa koko rakennus palaa kivijalkaan asti, aiheuttavat merkittävät hiilidioksidipäästöt ja heikentävät ilmanlaatua.

Myös palokunnan hälytystehtävät aiheuttavat kustannuksia yhteiskunnalle, vähintään tuhat euroa tehtävää kohden.

Koska liesivahdit ovat ehkäisseet tulipalojen syttyminen ennalta kokonaan, Knahpe katsoo liesivahtien hyödyiksi myös sen, että suorien vahinkojen lisäksi myös kaikki paloihin liittyvät välilliset haitat ja kustannukset ovat jääneet toteutumatta.

Liesivahti paras vahinkoja estävä investointi – maksaa itsensä takaisin viidessä vuodessa

Ömsen on panostanut vahvasti nimenomaan vahinkojen ennaltaehkäisyyn ja kokeillut erilaisia ratkaisuja.

Viime vuonna Ömsen arvioi ja pisteytti erilaiset kodin vahinkoja estäviä tuotteita: liesivahti todettiin parhaaksi investoinniksi.

Ömsenin mukaan liesivahti maksaa itsensä takaisin viidessä vuodessa. Lisäksi se parantaa turvallisuutta konkreettisesti, koska se estää liesipalot kokonaan – eikä siis vain rajaa vahinkoja, kuten perinteiset paloturvatuotteet.

Päätös toteuttaa hanke laajasti on tuottanut myös lisähyötyä: asiakkaat kiinnittävät laajemminkin huomiota kodin turvallisuuteen, mikä on edelleen auttanut vahinkojen ehkäisemisessä.

Ahvenanmaasta mallia muulle Suomelle?

Hankkeen tulosten perusteella Ömsen jatkaa asiakkaidensa kotien varustamista liesivahdeilla. Tavoitteena on nolla liesipaloa koko Ahvenanmaalla.

Voisiko Ömsenin mallia seuraten nolla liesipaloa olla myös koko Suomessa realistinen tavoite?

Askel oikeaan suuntaan on jo otettu: SFS 6000 -sähköasennusstandardiin on vuonna 2017 kirjattu suositus liesivahtien asentamisesta kaikkiin asuntoihin, ja seuraava konkreettinen askel olisikin määrätä liesivahdit pakollisiksi uudisasunnoissa Norjan mallin mukaisesti.

Ömsen ainakin jatkaa ennakoivan turvallisuuden edelläkävijänä ja laajentaa hanketta muillakin älykkäillä turvaratkaisuilla. Tämän vuoden aikana Ömsen julkaisee uuden SmartaHem -älykotipaketin, joka auttaa asiakkaita huolehtimaan kodin turvallisuudesta ennakoivasti.

Lisätietoa

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag

Ömsen grundades redan 1866 och är förstås därmed ett av Ålands absolut äldsta företag. Vi är ett skadeförsäkringsbolag som försäkrar bilar, hus, företag, djur och nu även personer.

Lue myös: