Safera Sense Wi-Fi

En komfyrvakt som hjelper deg med å passe på dine nærmeste selv når du ikke er til stede. Safera Sense Wi-Fi sender et tekstmeldingsvarsel til telefonen din. Monteres på veggen eller på undersiden av kjøkkenventilatoren.

Forhindrer kjøkkenbranner og sender en fjernalarm

Med Safera Sense Wi-Fi-komfyrvakten kan du bruke din egen komfyr som normalt – men på en mye tryggere måte. Sense slår av komfyren for deg hvis du skulle glemme å slå den av eller om den blir overopphetet.

Fjernalarm-funksjonen gjør at du kan ta vare på dine nærmeste selv når du ikke er til stede. Safera Sense Wi-Fi sender e-post- og SMS-alarmer via Safera Cloud-tjenesten.

Standardinststillingene til Sense passer de fleste kjøkken uten tilpasning. Du kan også laste ned den kostnadsfrie Safera-mobilappen,  som gir deg trinn-for-trinn-instruksjoner for installeringsprosessen. Sense oppfyller kravene i den europeiske komfyrvaktstandarden EN 50615 på alle installeringssteder.

Ta vare på dine nærmeste – selv når du ikke er til stede

Sikkerheten til dine nærmeste kan være en bekymring, spesielt hvis de bor alene.

Når Sense Wi-Fi slår av komfyren sender den også en fjernalarm via e-post og SMS, slik at du raskt kan bekrefte at dine nærmeste har det bra. Årsaken til en alarm bør undersøkes, spesielt hvis den oppstår ofte.

Hvis du vil konfigurere fjernalarmer – for opptil fem telefonnumre og e-postadresser – velger du en av Safera Cloud-pakkene under.

Safera sender en fjernalarm via SMS om matlagingsfarer
Safera Care Cloud gjør det enkelt å administrere fjernalarmer

Velg en Safera Cloud-pakke som passer dine behov

Safera Sense Wi-Fi sender fjernalarmene via Safera Cloud-tjenesten.

Bruk Safera-mobilappen (gratis) til å koble Sense til Wi-Fi-nettverket og opprette en Safera Cloud-konto med to valg:

Personlig pakke er gratis og inkluderer e-postalarmer. SMS-alarmer tilbys mot en månedlig avgift.

Care Team-pakke med en månedlig avgift inkluderer gratis SMS-alarmer. Den er beregnet på omsorgsinstitusjoner og for å styre alarminnstillingene til flere komfyrvakter.

Safera Care Team for omsorgspersonell

Når Safera Sense kobler fra strømmen til en komfyr, kan den sende en SMS til opptil fem telefonnumre.

Omsorgspersonellet, deres leder eller en pleier kan besøke beboeren for å kontrollere hva som utløste alarmen og om beboeren har det bra. Ved behov kan pleieren diskutere med beboeren hvordan en slik fare kan unngås i fremtiden.

I omsorgsboliger må alarmer varsle de rette personene til rett tid

Care Team-tjenesten er tilpasset omsorgspersonell, og gjør det mulig å gruppere komfyrvakter og konfigurere separate alarminnstillinger for hver gruppe. Dette betyr at alarmene som tilhører gruppen når akkurat de riktige omsorgspersonene til riktig tid.

Den månedlige avgiften for Care Team-tjenesten inkluderer også SMS-alarmer. Ta kontakt for å lære mer om Care Team-pakken.

Get real-time alarms to your telecare systems with API

Set up API in Safera Cloud and you will get alarms and notifications to your telecare system in real-time. Safera Sense will also send user and device information and a daily data package including air quality measurements from past 24 hours via API. For further information, see API settings in Safera Cloud

Komfyren er på midt på natten

Vil du vite om en av dine nærmeste bruker komfyren på en uvanlig måte – for eksempel om natten?

Sense Wi-Fi oppdager om komfyren brukes om natten eller om den forblir ubrukt i flere dager.

Hvis du vil aktivere varsler for uvanlige bruksmønstre, besøker du Safera Cloud. En plutselig forandring i rutiner kan for eksempel tyde på endringer i de kognitive evnene hos en eldre person. Jo raskere du reagerer på endrede mønstre, jo bedre kan du ta vare på dine nærmeste.

Enkelt å installere også i en eksisterende komfyr

Safera Sense kan installeres på din egen, velkjente komfyr. Komfyrvakten har to deler: sensorenheten som overvåker komfyrens status, og strømstyringsenheten som styrer strømtilførselen til komfyren. Enhetene kommuniserer med hverandre trådløst.

Det finnes to monteringsmetoder:

Rask installering: Standardinnstillingene til Sense passer de fleste kjøkken uten tilpasning. Koble strømstyringsenheten til komfyren, og bruk den selvklebende tapen til å montere sensoren på veggen eller under kjøkkenventilatoren, og du er klar!

Installeringsveiviser: Last ned den kostnadsfrie Safera-appen til mobilen og følg installeringsveiviseren fra start til slutt. Appen hjelper deg med sørge for at komfyrvakten er riktig installert for komfyren og kjøkkenet.

Automate your cooker hood – Works with Home Connect

Safera Sense Wi-Fi maintains fresh and healthy indoor air by controlling the fan of your Home Connect compatible cooker hood based on cooking activity. Safera Sense Wi-Fi also controls the cooker hood lighting automatically.

Hvordan fungerer Safera komfyrvakt?

Safera overvåker:

  • Temperatur
  • Strømforbruk
  • Menneskelig tilstedeværelse

Safera forhindrer kjøkkenbranner:

  • Krever ingen handlinger fra brukeren
  • Alarmen utløses kun i farlige situasjoner
  • Hvis det er nødvendig, slås komfyren ved risiko for brann
  • Kommer ikke i veien for matlaging i hverdagen

Funksjoner

Den mest effektive måten å forhindre kjøkkenbranner på Safera Sense oppdager faren før det er for sent. Safera Sense kan utløse en alarm og koble strømmen fra komfyren før en matlagingsbrann oppstår. Sense oppfyller kravene i den europeiske komfyrvaktstandarden EN 50615.

Fjernalarm via SMS Når du kobler Sense til et Wi-Fi-nettverk, kan du konfigurere opptil fem telefonnumre og e-postadresser som Safera Sense sender fjernalarmer til. Du kan administrere innstillingene, telefonnumrene og e-postadressene enkelt i Safera Cloud-tjenesten, kostnadsfritt.

Safera Cloud-tjenesten Safera Sense er den eneste komfyrvakten som gjør det mulig å fjernkonfigurere alarminnstillingene i en nettleser. Den kostnadsfrie Safera Cloud-tjenesten gjør det mulig å velge mottakerne til en fjernalarm og om Safera skal sende alarmen på SMS, e-post eller begge deler. SMS-alarmer tilbys mot en månedlig avgift. For omsorgsinstitusjoner tilbyr vi Safera Care Team-tjenesten, som gjør det mulig å administrere varslene til komfyrvaktene etter konfigurerte grupper. Den månedlige avgiften for Care Team-tjenesten inkluderer også SMS-alarmer. Ta kontakt for å lære mer om Care Team-pakken og månedsavgiften.

Den smarteste komfyrvakten på markedet Safera-komfyrvakten er den eneste løsningen som effektivt forhindrer matlagingsbranner og samtidig ikke forstyrrer selve matlagingen. Safera inneholder avansert kunstig intelligens som skaper en digital modell av komfyrens bruksmønster basert på de unikt presise dataene fra sensoren. Dette betyr at Safera kan forstå – og forutsi – hva som vil skje på komfyren.

Den enkleste og raskeste å installere En batteridrevet sensorenhet med en batterilevetid på ett år. Forhåndssammenkoblet toveisforbindelse mellom sensorenheten og strømstyringsenheten (2,4 Ghz). Identifiserer komfyrtypen og sensorens plassering automatisk.

Avansert egendiagnostikk Safera Sense overvåker tilstanden automatisk. Hvis sensorenheten deaktiveres, batteriene ikke byttes tidsnok eller egendiagnostikkfunksjonen oppdager andre mangler som påvirker komfyrens sikkerhet, kutter Safera Sense strømtilførselen til komfyren.

Brukervennlig Sikkerheten er helt automatisk og komfyrvakten krever ingen brukermedvirkning. Alarmmeldinger kan håndteres med et knappetrykk. Den unike flerfargede LED-skjermen viser tydelig statusen til komfyrvakten.

Svært kompatibel Kompatibel med de fleste husholdningskomfyrer (induksjon, keramisk, støpejern) og med 1- og 3-fases strømtilførsel. Velg den riktige enheten basert på strømforsyning og komfyrtype, se sammenligningen her.

En smart del av det smarte hjemmet Safera-komfyrvakten kan knyttes til automatiseringer eller et smarthjemsystem, slik at varsels- og feilinformasjon for eksempel kan sendes til en mobiltelefon.

Konfigurerbar Vurder følgende tilbehør for å forbedre sikkerheten ytterligere: Safera vannlekkasjesensor.