Safera Sense Pro

Den första smart sensoren som hjälper till med matlagningen, övervakar luftkvaliteten och förebygger matlagningsbränder.

Safera Sense Pro minskar risker med matlagning

Matlagning i hemmet är bra för hälsan och blir allt mer populärt. Men visste du att det också finns risker relaterade till matlagning som vi sällan tänker på?

Läs mer och ta reda på varför en spisvakt är det smartaste sättet att minska dessa risker.

En matlagningsbrand kan uppstå hos vem som helst, men äldre människor är särskilt sårbara. En spisvakt är ett effektivt sätt att förebygga matlagningsbränder.

Matlagning är den främsta orsaken till bränder i hemmet

Ungefär en tredjedel av alla bränder i hemmet orsakas av vårdslös matlagning. Enligt NFPA uppstår bara i USA nästan 500 matlagningsbränder varje dag med omedelbara säkerhetsrisker i hemmet som resultat. Siffrorna ärliknande i de flesta länder.

Matlagning är en av huvudkällorna till fina partiklar

De fina PM2.5-partiklarna orsakar allvarliga långsiktiga hälsorisker. WHO rekommenderar att den genomsnittliga PM2.5-nivån ska hållas under 10 μg/m3. Efter stekning i hög temperatur kan nivån öka till 200 μg/m3 i flera timmar.

Lär känna Safera Sense Pro

Den enda smart sensoren som minskar både kort- och långsiktiga risker med matlagning.

Safera Sense är den enda spisvakten som förebygger matlagningsbränder och bidrar till bättre luftkvalitet i hemmet – och den hjälper dig till och med att lättare hantera timers och temperaturer i kärlen

Bli en smart kock

Safera Sense Pro hjälper dig att laga mat på ett smartare och säkrare sätt genom att övervaka din spis och vägleda dig med aviseringar under matlagningen. Placera Safera Sense över din häll och anslut den till Safera-appen.

Du kommer att kunna minska brandrisken, bibehålla bättre luftkvalitet under matlagningen och styra tider och temperaturer i matlagningen enklare.

Viktiga fördelar

Safera-mobilappen ger ett enkelt sätt att övervaka matlagningssäkerheten – även om du inte är hemma

Matlagningssäkerhet

Behövs din uppmärksamhet på annat håll? Det är lugnt, vi håller koll.

När spisen är på och du inte står bredvid den är Safera Sense din intelligenta spisvakt. Den aktiverar ett larm om den detekterar en möjlig brandrisk. När den uppgraderas med en Safera-strömbrytningsenhet stänger Safera Sense också av strömförsörjningen till spisen för att förebygga en brand.

Med Safera Sense Pro kan du övervaka luftkvaliteten inomhus

Luftkvalitet

Har du koll på luftkvaliteten i ditt hem? Vi berättar när det är dags att vädra.

Matlagning ökar luftföroreningarna inomhus och är en av huvudkällorna till fina skadliga fina partiklar i hemmet. Safera Sense ger dig realtidsstatistik över PM2.5, TVOC, eCO2, temperatur och luftfuktighet, så att du förstår hur din matlagning påverkar luftkvaliteten och vet när det är dags att vädra.

Bli en smart kock med Safera-mobilappen för Sense spisvakt

Smart matlagning

Glömt att ställa in en timer? Inga problem, den är redan igång.

Safera Sense detekterar olika matlagningsaktiviteter och ställer in automatiska timers. Om du inte vet hur länge pastan har kokat kan du bara titta i appen efter tidigare händelser. Safera Sense uppskattar också temperaturen i grytan eller stekpannan, så att du vet när värmen är exakt rätt för ändamålet.

Funktioner

Efterlever SS-EN 50615Uppfyller kraven i den europeiska standarden SS-EN 50615 för förebyggande av spisbränder när den är ansluten till en strömbrytningsenhet som finns som tillval.

Kompatibilitet Kompatibel med vanliga el- och gasspisar. Välj lämplig enhet baserat på strömförsörjning och spistyp.

Safera-appen Hämta den kostnadsfria Safera-appen.

Luftkvalitetsövervakning Mäter alla vanliga luftföroreningar som är kopplade till matlagning: PM2.5, TVOC, eCO2, luftfuktighet och temperatur.

Smart matlagningsassistans Smart artificiell intelligens detekterar och registrerar matlagningshändelser i en visuell tidslinje.

Revolutionerande sensorteknik Hybrid Sensor System övervakar matlagningen med mer än 10 sensorer.

Uppdateringar av inbyggd programvara over-the-air Uppdateringar finns tillgängliga over-the-air via Safera-appen.

Sensorenhet med kompakt storlekMultisensorsystemet har komprimerats till en sensorenhet med kompakt storlek som är enkel att eftermontera i befintliga köksmiljöer eller integrera i vitvaror.

Hög minneskapacitet Minnet lagrar tusentals matlagningshändelser.

Dataskydd Stark maskinvaruassisterad kryptering skyddar matlagningsinformationen.

Personuppgifter och integritet Om användare tillåter det kan matlagningsinformationen lagras i Safera Cloud.