Tilläggsutrustningar

Det finns ett brett sortiment av tilläggsutrustning för Safera spisvakter för att förbättra säkerheten ytterligare och förebygga alla typiska köksolyckor.

Strömbrytningsenheter

Förutom spisvaktens sensorenhet är en strömstyrenhet ansluten till spänningsaggregatet på spisen.

Välj lämplig enhet baserat på strömförsörjning och spistyp.

Läckagevakt

Förhindrar kostnader som orsakas av vattenläckage genom att larma om vattenläckage i köket. De fyra läckagesensorerna kan placeras på de vanligaste läckageplatserna i ett kök, t.ex. under diskmaskin och avlopp.

Finns tillgänglig för alla Safera spisvakter. Kopplad till strömbrytningsenheten.

Behovsbaserad styrning

Förbättrar kvaliteten på inomhusluften i köket genom att reglera fläkten beroende på tillagningssätt. Garanterar energieffektiv ventilation som varmt inomhus genom att inte blåsa ut varm inomhusluft i onödan. Det kan också minska onödiga brandlarm som orsakats av matlagning.

Finns med begränsningar för integrerade spisvakter, be om mer information.

Brandsläckare

Brandsläckare förbättrar matlagningssäkerheten ytterligare. Släcker matbränder med en effektiv lokal brandbekämpning. Släckningsmedlet är en vätska som är konstruerad för fettbränder.

Tillgänglig för integrerade spisvakter med begränsningar.

Fjärrlarm och anslutning till automationssystem

Alla Saferas spisvakter har som standard en anslutning till automationssystem.

Safera spisvakter kan anslutas till Smart Home, skyddade hem eller fastighetsautomationssystem så att information i realtid om farliga situationer och användning av spisen kan överföras till dem som behöver det. På särskilda platser kan personalen till exempel informeras om en farlig situation eller förändringar i användningsbeteendet för spisen. Automationssystemet är anslutet med en kabel direkt till strömstyrenheten, se mer detaljerade anvisningar för anslutning och utgångar.