Spisvakter rankas som det mest populära hjälpmedlet

Bostadsserviceföretaget Joseph-Stiftung spelade en viktig roll i ett banbrytande tyskt projekt under 2012-2015. Det EU-finansierade projektet undersökte möjligheterna för äldre att bo hemma, i syfte att förbättra hyresgästernas möjligheter och livskvalitet.

Totalt 12 bostäder i Düsseldorf och Bamberg i Tyskland ingick som testplatser i projektet. Hyresgästerna var pensionärer, personer med demens samt familjer med barn och alla testade runt 200 olika lösningar som stödjer att bo hemma.

Förutom testplatserna presenterades de innovativa lösningarna för allmänheten i Sophia Living Labs testmiljö i Bamberg. Sedan det färdigställdes i slutet av hösten 2012 har det 120 kvadratmeter stora Sophia Living Lab haft över 2 000 besökare.

Spisvakter rankades som nummer ett i projektet

Projektgruppen installerade flera olika tjänster och innovationer som främjar självständigt och säkert boende i testhusen.

Joseph-Stiftung skapade ett demenspaket av de lösningar som var mest relevanta med utgångspunkt från minnesstörningar.

Demenspaketet möjliggör till exempel övervakning av rumstemperatur. Detta är viktigt eftersom en person med en minnesstörning kan ställa upp värmen på en varm dag, vilket ger ökade värmerelaterade risker och minskad boendekomfort.

En undersökning om populariteten hos de testade innovationerna visade att Saferas spisvakt var det hjälpmedel som hyresgästerna var mest nöjd med.

Alla 12 hushåll inom projektet ville fortsätta använda spisvakten och hyresgästerna tyckte att det förbättrade säkerheten och levnadskomforten i väldigt hög grad. Tack vare den positiva feedbacken från hyresgästerna och produktens popularitet är Saferas spisvakt nu en viktig och integrerad del av Joseph-Stiftungs demenspaket.

”Resultaten från undersökningen ligger i linje med hyresgästernas upplevelse. Spisvaktens mottagande var mer positiv än vad vi förväntade oss”, säger Julia Siebert, projektassistent, Smart Living på Joseph-Stiftung.

Jürgen Nitscke och Julia Siebert från smart living department vid Joseph Stiftung undersöker Safera Siro R spisvakt som uppfyllde alla de krav som företaget hade för spisvakter.

Saferas spisvakt förhindrar olyckor

Julia Siebert förklarar hur spisvakten fungerar i praktiken:

”En av våra hyresgäster lämnade spisen på flera gånger under sex månader, oftast efter att ha använt telefonen under matlagningen. Larmet på Saferas spisvakt aktiverades varje gång, vilket förhindrade att det gick illa. Våra hyresgäster anser att brand är ett så allvarligt hot att vi inte behöver marknadsföra spisvakten till dem. De lösningar som ingår i demenspaketet innebär en ökad trygghet för hyresgästernas familjer.”

Jürgen Nitschke, Chef på Smart Living vid Joseph-Stiftung, är nöjd med spisvakten Safera Siro R:

”Vi testade olika produkter som fanns tillgängliga på marknaden och fann att Safera Siro S var exceptionellt pålitliga och funktionella. Vi tror att en spisvakt är en viktig innovation som kan gynna både personer med minnesstörningar och barn med familjer genom att förbättra deras säkerhet. Det är därför vi har bestämt oss för att utrusta alla våra hyresbostäder med spisvakter.”

Hittills har Joseph-Stiftung installerat spisvakter i cirka 30 hushåll. Alla installationer har gått bra och hyresgästerna tycker att priser för spisvakterna är ok.

I framtiden kommer Saferas spisvakter att marknadsföras i Tyskland under varumärket Hager. Hagers spisvakter kommer att drivas med pålitlig Safera-teknik.

Försäkringsbolag säger ”ja” till spisvakter

Försäkringsbolagen har också lagt märke till hur bra spisvakter kan förebygga olyckor: ”Nästan alla försäkringsbolag vi har kontaktat har reagerat bra på produkter som stöder självständigt boende hemma och täcker en del av inköpskostnaderna för enheterna”, noterar Jürgen Nitschke nöjt och delar sin vision för framtiden: ”Det kommer bli intressant att se hur spisvakter kommer att utvecklas och hur nya innovationer förhoppningsvis kommer att integrera dem i boendemiljöer och byggteknik.”

Joseph-Stiftung

Joseph-Stiftung är ett kyrkligt bostadsbolag beläget i Bamberg, Tyskland. Företaget är ett av de största bostadsbolagen i Bayern med cirka 12 000 bostäder i storstadsregionen Nürnberg. Verksamheten omfattar byggandet av hus och fritidshus för privata köpare samt byggande av social egendom (vårdhem för äldre personer etc.), särskilt för kyrkliga institutioner.

Sophia Living Lab

En boendemiljö som ursprungligen byggdes inom det EU-finansierad I stay@home-projektet av Joseph-Stiftung för att undersöka och stödja möjligheterna för äldre att bo kvar hemma. På Sophia Living Lab presenterades de innovativa lösningarna som förbättrade levnadskomfort och säkerhet också för allmänheten. För tillfället används den 120 kvadratmeter stora ytan som bostadshus.

Se även: