Liesivahdin valinnassa korostuvat luotettavuus ja huolettomuus

Norjassa vuoden 2010 liesivahtimääräys saa kiitosta asukkailta, jotka ovat usein positiivisesti yllättyneitä saamastaan lisäturvasta. Sähköasentajille määräys loi uutta liiketoimintaa, mutta markkinoille tullut laaja kirjo liesivahteja toi myös käytännön haasteita. Nyt asentajien korkea vaatimustaso liesivahtien luotettavuudelle on alkanut erottaa liesivahtien jyvät akanoista.

Norjassa liesivahtien asennus on ollut pakollista vuodesta 2010 alkaen, mikä on parantanut asumisen paloturvallisuutta nopeasti konkreettisella tavalla. Määräyksen myötä markkinoille tuli nopeasti monenlaisia liesivahteja, ja se näkyi tuotteiden laadussa ja aiheutti ylimääräistä työtä asentajille. Vuonna 2014 määräystä tarkennettiinkin niin, että asennettavien liesivahtien tuli täyttää eurooppalainen liesivahtistandardi EN 50615, jossa määritetään liesivahdin toiminnalliset vähimmäisvaatimukset. Tällä pyrittiin varmistamaan, että määräyksen alkuperäinen tavoite – liesipalojen vähentäminen – toteutuu kun laitteita asennetaan uusiin asuntoihin.

Liesipalojen määrä Norjassa sen jälkeen, kun liesivahdit tulivat pakollisiksi uudisasunnoissa. © DBS Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Useita satoja liesivahteja vuodessa asentavilla urakoitsijoilla ja rakennuttajilla vaatimukset liesivahdeille ovat kuitenkin niiden toiminnallisuutta laajemmat. Kun norjalainen asuntorakentamiseen erikoistunut sähköasennusyritys Norges Elektro päätti vaihtaa liesivahtitoimittajaansa, oli Saferan jälleenmyyjä Garo AS luonnollinen valinta. Norges Elektron projektipäällikön Henrik Lofstadin mukaan liesivahtien kolme tärkeintä vaatimusta ovat laitteen luotettavuus, asennuksen helppous sekä ongelmatilanteiden nopea selvittäminen.

Garon myyntiedustaja Ingar Skytte esittelee liesivahtia Norges Elektron projektipäällikkö Henrik Lofstadille. Taustalla näkyvään Semshagen-kohteeseen tulee 52 asuntoa, jotka kaikki varustetaan Garo-liesivahdeilla.

Lofstad kertoo, että Garon jälleenmyymät Safera-liesivahdit ovat osoittautuneet luotettavaksi valinnaksi. Asentajat ovat antaneet erinomaista palautetta asentamisen helppoudesta, ja myös loppukäyttäjät ovat olleet niihin erittäin tyytyväisiä. Laitteet ovat asiakkaiden mukaan huomaamattomia silloin, kun vaaratilannetta ei ole, ja toimivat moitteettomasti silloin kuin pitääkin.

”Olemme olleet hyvin tyytyväisiä Garon liesivahteihin, ne ovat olleet erittäin luotettavia. Myös Garon asiakaspalvelu on toiminut ripeästi silloin, kun sitä on tarvittu.” Henrik Lofstad, projektipäällikkö, Norges Elektro.

Norges Elektron asentajat arvostavat erityisesti liesivahtien vaivatonta asentamista.

Liesivahtien asentaminen uusiin koteihin on usein mukava yllätys

Lofstadin mielestä liesivahtimääräys on pelkästään hyödyllinen ja hyvä asia, sillä se on konkreettinen tapa parantaa paloturvallisuutta kohteesta riippumatta. Moni asiakas, joka ei olisi itse osannut pyytää uuteen asuntoonsa liesivahtia, on ollut positiivisesti yllättynyt saamastaan lisäturvasta elämäänsä. Norges Elektro todella tuntee asentamiensa tuotteiden loppukäyttäjät, sillä he tapaavat asunnonostajat usein jo rakennusvaiheessa. Näin asukkaille on selkeää, minkälaisia sähköratkaisuja heidän koteihinsa tulee ja minkälaisia vaihtoehtoja heillä on myös sähkötöiden suhteen. Myös palaute asunnonostajilta välittyy suoraan Norges Elektrolle.

Norges Elektro edustaa sekä kooltaan että toimialaltaan tyypillistä Garon asiakasta, ja yhteistyö on toiminut erinomaisesti jo pitkään. Molemmat osapuolet ovat olleet Saferan liesivahteihin erittäin tyytyväisiä sekä omien kokemusten perusteella, että asiakkailtaan saaman palautteen vuoksi.

Norges Elektro AS
Asuntorakentamisen asennuksiin keskittynyt Norges Elektro AS on perustettu vuonna 2005 ja sen päätoimipaikka on Tønsbergissa Norjassa. Yrityksessä on 25 työn-tekijää, joista kokeneita sähkö-asentajia on 22. Yrityksen tärkeimmät toimialueet Norjassa ovat Vestfoldin, Telemarkin ja Buskerudin läänit. Norges Elektro urakoi kohteita pientaloista isompiin projekteihin.

Lue myös: