Pålitelige og bekymringsfrie egenskaper det viktigste ved valg av komfyrvakt

Reglene for komfyrvakter som tredde i kraft i 2010, har blitt godt mottatt av huseierne, som ofte er positivt overrasket over den ekstra tryggheten dette gir dem. Bestemmelsen ga nye arbeidsoppgaver til elektrikerne, men det store utvalget av komfyrvakter av forskjellig kvalitet som kom ut på markedet skapte også praktiske utfordringer. Nå har installatørenes høye krav til pålitelighet begynt å skille klinten fra hveten når det gjelder komfyrvakter.

I Norge har det vært påbudt å montere komfyrvakt fra 2010, og dette har forbedret brannsikkerheten i boliger på en effektiv måte.

Når bestemmelsen kom, kom det raskt også mange typer av komfyrvakter ut på markedet. Dette kunne man se i kvaliteten på produktene, og det skapte masse overflødig arbeid for installatørene.

I 2014 ble bestemmelsen spesifisert slik at komfyrvaktene som ble installert måtte oppfylle den europeiske komfyrvaktstandarden EN 50615, hvor de funksjonelle minstekravene til komfyrvakter er definert.

Med dette prøvde man å sikre at det opprinnelige målet med bestemmelsen – å redusere brann – ble oppfylt ved å installere enhetene i nye boliger.

Antall komfyrbranner i Norge har siden komfyrvakter ble obligatoriske. © DBS Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Kravene fra entreprenører og husbyggere som installerer flere hundre komfyrvakter i året går også ut på andre ting enn komfyrvaktenes funksjon.

Når den norske elektrikerbedriften Norges Elektro, som har spesialisert seg på boligbygging, bestemte seg for å skifte komfyrvaktleverandør var forhandleren av Safera, Garo AS, et naturlig valg. Ifølge Henrik Lofstad, prosjektsjef i Norges Elektro, er de tre viktigste kravene til komfyrvaktene at enheten er pålitelig, lett å installere og at eventuelle problemsituasjoner kan løses raskt.

Garos selger Ingar Skytte viser komfyrvakten til Henrik Lofstad, prosjektsjef i Norges Elektro. I Semshagen-prosjektet som man ser i bakgrunnen blir det 52 leiligheter, som alle blir utstyrt med Garo-komfyrvakter.

Lofstad forteller at Safera-komfyrvaktene som Garo selger har vist seg å være et pålitelig valg. Installatørene har gitt utmerkede tilbakemeldinger om at de har vært lette å installere, og sluttbrukerne har også vært ekstra fornøyd med dem.

Ifølge kundene merker man ikke komfyrvakten når det ikke noen faresituasjon, og de fungerer feilfritt når det er behov for det.

«Vi har vært veldig fornøyd med Garo-komfyrvaktene, de har vært ekstra pålitelige. Garos kundeservice har også fungert raskt når det har vært behov for det.» Henrik Lofstad, prosjektsjef, Norges Elektro.

Installatørene i Norges Elektro setter spesielt pris på den enkle installeringen av komfyrvaktene.

Installeringen av komfyrvakter i nye hjem er ofte en positiv overraskelse

Lofstad mener at komfyrvaktregelen utelukkende er en nyttig og positiv ting, for det er en konkret måte å forbedre brannsikkerheten på. Mange kunder som selv ikke ville ha visst om sikkerhetsfordelene ved å ha komfyrvakt i sin nye leilighet, har vært positivt overrasket over den ekstra sikkerheten den har gitt dem.

Norges Elektro kjenner virkelig sluttbrukerne til produktene de har installert godt, for de treffer kjøperne av leilighetene ofte allerede i byggefasen. Slik er det klart for kundene hva slags elektriske løsninger de vil få i hjemmene sine, og hvilke alternativer de har når det gjelder det elektriske arbeidet. Tilbakemeldingene fra leilighetskjøperne blir også formidlet direkte til Norges Elektro.

Både når det gjelder størrelse og bransje, representerer Norges Elektro en typisk kunde hos Garo, og samarbeidet har allerede lenge fungert utmerket. Begge partene har vært svært fornøyd med Saferas komfyrvakter, både ut fra sine egne erfaringer og på grunnlag av tilbakemeldingene de har fått fra kundene.

Norges Elektro AS
Norges Elektro AS har spesialisert seg på installasjoner innen boligbygging. Bedriften ble grunnlagt i 2005 og har sin hovedbase i Tønsberg. Bedriften har 25 ansatte, og 22 av disse er erfarne elektrikere. Bedriftens viktigste oppdragsområder i Norge er Vestfold, Telemark og Buskerud. Norges Elektro utfører oppdrag, alt fra mindre eneboliger til større prosjekter.

Se også: