I valet av spisvakt betonas pålitlighet och bekymmerslöshet

Förordningen om spisvakt som trädde i kraft i Norge 2010 lovordas av de boende, som ofta är positivt överraskade av den ökade tryggheten. För elektrikerna skapade förordningen nya affärsmöjligheter, men det stora antalet spisvakter av olika kvaliteter som dykt upp på marknaden innebar även praktiska utmaningar. Nu har elektrikernas höga kravnivå gällande spisvakternas pålitlighet börjat skilja agnarna från vetet.

I Norge har installationen av spisvakter varit obligatoriskt sedan 2010, vilket snabbt har ökat brandsäkerheten i bostäderna på ett konkret sätt.

I och med förordningen kom det snabbt ut många slags spisvakter på marknaden. Detta märktes i produkternas kvalitet och orsakade en ökad arbetsbörda för elektrikerna.

År 2014 preciserades förordningen så att de installerade spisvakterna skulle uppfylla den europeiska spisvaktsstandarden EN 50615, som fastställer de funktionella minimikraven för spisvakter. Med denna strävade man efter att säkerställa att förordningens ursprungliga mål – att minska spisbränderna – uppfylls när anordningarna installeras i nya bostäder.

Antal spisbränder i Norge sedan spisvakter blev obligatoriska. © DBS Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Hos entreprenörer och byggherrar som installerar flera hundra spisvakter per år omfattar dock kraven för spisvakterna mer än deras funktionalitet. När det norska elinstallationsföretaget Norges Elektro, som specialiserat sig på bostadsbyggande, beslutade sig för att byta spisvaktsleverantör, var Saferas återförsäljare Garo AS ett naturligt val.

Enligt Henrik Lofstad, projektledare vid Norges Elektron, är de tre viktigaste kraven för spisvakter anordningens pålitlighet, enkel installation och snabb problemlösning.

Garos försäljningsrepresentant Ingar Skytte presenterar spisvakten för projektledaren Henrik Lofstad vid Norges Elektro. Semshagen-objektet som syns i bakgrunden inrymmer 52 bostäder, som alla kommer att utrustas med Garo-spisvakter.

Lofstad berättar att Safera-spisvakterna, som distribueras av Garo, har visat sig vara ett pålitligt val. Elektrikerna har gett lysande respons på den enkla installationen och även slutanvändarna har varit mycket nöjda med dem.

Enligt kunderna märks inte anordningarna så länge ingen farlig situation uppstår och de fungerar klanderfritt när de måste göra det.

”Vi har varit mycket nöjda med Garos spisvakter, de har varit väldigt pålitliga. Även Garos kundtjänst har varit snabb när vi har behövt utnyttja den.”Henrik Lofstad, projektledare, Norges Elektro.

Installatörerna vid Norges Elektro uppskattar framför allt den enkla installationen av spisvakterna.

Installationen av spisvakter i nya hem är ofta är trevlig överraskning

Enligt Lofstad är spisvaktsförordningen endast nyttigt och positivt, då det är ett konkret sätt att öka brandsäkerheten oberoende av objekt. Många kunder som själva inte hade kunnat be om en spisvakt till bostaden har blivit positivt överraskade av den ökade tryggheten i livet.

Norges Elektro är välbekant med slutanvändarna av sina produkter, då de träffar bostadsköparna ofta redan i byggfasen. På så sätt blir det tydligt för de boende vilka slags ellösningar som installeras i deras hem och vilka alternativ de har även gällande elarbeten. Även responsen från bostadsköparna förmedlas direkt till Norges Elektro.

Norges Elektro representerar en typisk kund hos Garo, vad gäller både storlek och verksamhetsområde, och samarbetet har fungerat utmärkt redan länge. Båda parterna har varit mycket nöjda med Saferas spisvakter både utifrån de egna erfarenheterna och på grund av responsen från kunderna.

Norges Elektro AS
Norges Elektro AS, som har inriktat sig på installationer vid bostadsbyggande, grundades 2005 och har sin huvudsakliga verksamhet i Tønsberg i Norge. Företaget har 25 anställda, varav 22 är erfarna elektriker.

Företagets viktigaste verksamhetsområden i Norge är länen Vestfold, Telemark och Buskerud. Norges Elektro utför entreprenadarbeten i allt från småhus till större projekt.

Se även: