Liesivahdit tuovat turvaa

Safera-liesivahdit tuovat turvaa asukkaiden arkeen Lahden vanhusten asuntosäätiön kodeissa.

Lahden vanhusten asuntosäätiö on Lahden alueella toimiva ikäihmisten ja erityisryhmien asuntojen ja palveluiden tarjoaja. Säätiöllä on useita asuntokohteita, joihin on asennettu Safera-liesivahdit parantamaan asukkaiden turvallisuutta. Liesivahti löytyy tällä hetkellä noin kolmestasadasta säätiön asunnosta ja liesivahti aiotaan jatkossa asennuttaa kaikkiin uusiin kohteisiin.

Liesiin liittyvät turvallisuusriskit ovat tiedostettu uhka

Lahden vanhusten asuntosäätiö (LVAS) tiedostaa liesiin liittyvät turvallisuusriskit erittäin hyvin omassa toiminnassaan. ”On hyvin yleistä, että asukas laittaa lieden päälle ruuanlaittotarkoituksessa, mutta käy sitten esimerkiksi nukkumaan, jolloin liesi jää yksinään päälle”, Markku Tyrväinen, LVAS:in kiinteistöjohtaja, kuvailee tyypillistä vaaratilannetta säätiön asunnoissa.

Saferan Sampo Rantakokko kävi Onnelanpolulla vuoden sen avautumisen jälkeen. Talon asukas Maire Walden esitteli hänelle talon tiloja.

Säätiöllä on aiemmin ollut käytössä liesiin liitettävät niin sanotut ajastinkellot, jotka katkaisevat liedestä virran automaattisesti tietyn, ennalta ajastetun ajan kuluttua. Pelkkään ajastukseen perustuvia turvalaitteita ei kuitenkaan koettu riittäväksi ratkaisuksi, sillä ne estävät vain osan vaaratilanteista ja saattavat myös hankaloittaa lieden käyttöä. Vaaratilanteisiin haluttiin varautua kokonaisvaltaisemmin ja turvallisuus säätiön asunnoissa haluttiin maksimoida.

Safera-liesivahti oli luonnollinen valinta

Lahden vanhusten asuntosäätiön asukkaiden erilaiset ja eritasoiset tarpeet haluttiin huomioida kaikki yhdellä ratkaisulla. Safera-liesivahdit olivat säätiölle jo entuudestaan tuttuja. Kun hankintapäätös tuli ajankohtaiseksi ja erilaisia laitevalmistajia sekä ratkaisuja kartoitettiin, ei vertailua Saferan ja muiden brändien välillä juurikaan tarvittu. Tyrväinen kertoo säätiön olleen heti vakuuttunut Saferan liesivahtien laadusta ja sopivuudesta heidän tarpeeseen: ”Saferan liesivahdit olivat luonnollinen valinta.”

Maire Walden on erittäin tyytyväinen asuntoonsa Onnelapolulla. Talon turvaratkaisut ovat toimineet hänen mukaansa moitteetta.

Jo 300 asennettua Safera-liesivahtia

Lahden vanhusten asuntosäätiön kohteisiin on asennettu arviolta kolmesataa Safera-liesivahtia. Liesivahtien käyttöönotto säätiön asunnoissa on sujunut Tyrväisen mukaan todella hienosti ja ongelmitta: ”Asennuksessa ei ole ollut ongelmia, kaikki on sujunut nopeasti ja liesivahdit on ollut helppo asentaa.” Saferan liesivahdit ovat lisänneet asukkaiden ja heidän omaisten turvallisuuden tunnetta ja säätiö on saanut paljon positiivista palautetta liesivahdeista. ”Asukkaat ovat itse ottaneet liesivahdit hyvin vastaan ja erityisesti omaiset ovat olleet huojentuneita”, Tyrväinen kommentoi.

Saferan liesivahtien avulla on vältetty myös konkreettisia vaaratilanteita Lahden vanhusten asuntosäätiön kohteissa: ”Kyllä muutama liesivahti on lauennut ja hoitanut sille tarkoitetun tehtävän moitteettomasti.” Positiivisten kokemusten perusteella säätiö on päättänyt asentaa liesivahdit myös uusiin kohteisiinsa. ”Ajatuksena on, että Safera-liesivahdit olisivat jatkossa eräänlainen standardi kaikissa säätiömme asunnoissa”, Tyrväinen toteaa.

Lue myös: