Spisvakter ger säkerhet

Saferas spisvakter ger säkerhet till de som bor i Lahti foundation of housing and services for the elderly.

Lahti Foundation of Housing and Services for the Elderly (LVAS) tillhandahåller boende och tjänster för äldre och grupper med speciella behov i Lahtiregionen. Stiftelsen erbjuder boende på många platser som inkluderar Saferas spisvakter vilket gör livet tryggare för hyresgästerna.

Cirka trehundra av stiftelsens lägenheter innehåller för närvarande en spisvakt och i framtiden kommer man att installeras dem på alla nya platser.

Erkänna säkerhetsriskerna som spisar medför

Lahti Foundation of Housing and Services for the Elderly erkänner de säkerhetsrisker som uppstår i samband med användning av spisar i sin verksamhet.

”Det är mycket vanligt att en hyresgäst startar spisen för att laga mat men sedan går och lägger sig och lämnar spisen utan uppsikt”, säger Markku Tyrväinen från LVAS och beskriver en vanlig farlig situation i stiftelsens lägenheter. Tidigare har stiftelsen använt timers som är anslutna till spisarna och som automatiskt stänger av strömmen efter en viss tid.

Saferas Sampo Rantakokko besökte Onnelanpolku ett år efter att det öppnades. Maire Walden, hyresgäst, visar honom byggnadens utrymmen.

Säkerhetsutrustning som bara baseras på timers har inte känts som en tillräcklig åtgärd eftersom de bara förhindrar några av de farliga situationerna och även kan göra användandet av spisen svårare.

Målet var att hitta ett mer omfattande sätt att förbereda sig för farliga situationer samtidigt som säkerheten i stiftelsens lägenheter maximerades.

Saferas spisvakt – ett naturligt val

Målet var att hitta en lösning som skulle fungera för de olika nivåer och typer av behov som stiftelsens hyresgäster har. Stiftelsen var redan bekant med Saferas spisvakter.

När beslutet om upphandling togs och olika tillverkare och lösningar utvärderades behövdes mycket liten jämförelse mellan Safera och andra varumärken.

Tyrväinen förklarar att stiftelsen omedelbart övertygades om den höga kvaliteten på Saferas spisvakter och deras lämplighet för deras behov: ”Saferas spisvakter var ett naturligt val.”

Maire Walden är mycket nöjd med sin lägenhet på Onnelanpolku. Enligt henne har byggnadens säkerhetslösningar fungerat utan problem.

300 av Saferas spisvakter är redan installerade

Ungefär 300 av Saferas spisvakter har installerats i bostäderna som ägs av Lahti Foundation of Housing and Service for the Elderly. Enligt Tyrväinen har installationen av spisvakterna i stiftelsens lägenheter gått smidigt och utan problem.

”Vi har inte haft några problem med installationen, allt har gått snabbt och installationen av spisvakterna har varit enkel.”

Saferas spisvakter har ökat känslan av säkerhet för hyresgästerna och människorna nära dem. Stiftelsen har fått gott om positiv feedback gällande spisvakterna.

”Spisvakterna har tagits mot väl av hyresgästerna och framförallt så har hyresgästernas släktingar känt sig lättade”, säger Tyrväinen.

Safas spisvakter har också hjälpt till att förhindra farliga situationer i stiftelsens bostäder.

”Några spisvakter har larmat och utfört uppgiften de installerades för utan problem.” Baserat på dessa positiva erfarenheter har stiftelsen beslutat att installera spisvakter i alla sina nya bostäder. ”Tanken är att göra Saferas spisvakter till standard i alla stiftelsens lägenheter”, säger Tyrväinen.

Se även: