Et tryggere boligselskap

Etter at behovet for økt brannsikkerhet kom i søkelyset som følge av diskusjoner med beboerne i boligselskapet Finnsbacka Bostad, bestemte selskapet seg for å montere komfyrvakter fra Safera i alle leilighetene.

Styret i boligselskapet Finnsbacka Bostad Ab bestemte seg for å ta i bruk brannsikkerhetsløsninger fra det 21. århundre etter å ha diskutert brannfarer med sine beboere.

«Vi oppdaget av brannveggene i loftbygningene våre, som sto ferdige i 1976, ikke dekket leilighetenes fulle høyde. Det ville imidlertid vært altfor kostbart å renovere hele bygningen. Styret undersøkte mulige alternativer og følte at komfyrvakter ville være en trygg, sikker og kostnadseffektiv måte å øke brannsikkerheten på», sier Stina Mäenpää, styreleder for boligselskapet.

Komfyrvakter fra Safera var et naturlig valg fordi eiendomssjefen i boligselskapet kjente til dem fra før. Dessuten var innkjøpsprisen såpass moderat at styret klarte å komme til enighet om saken uten et møte i generalforsamlingen. Beboerne har også ønsket komfyrvaktene velkommen, og spesielt blant de eldre beboerne har løsningen styrket trygghetsfølelsen.

Brannsikkerhet er et fellesansvar

Beslutningen om å investere i komfyrvakter ble fattet av styret i boligselskapet Finnsbacka Bostad. Styreleder Stina Mäenpää synes imidlertid at brannsikkerhet er et fellesansvar.

«Alle beboere i borettslag har og skal ha mulighet til å øve innflytelse. I boligblokker, tomannsboliger og rekkehus utgjør brann også en sikkerhetsrisiko for nabohjemmene og nabofamiliene. Derfor er det vidunderlig å ha engasjerte beboere som deler sine bekymringer, behov og ønsker med styremedlemmene.»

«Monteringsprosjektet gikk svært bra, og alle i boligselskapet føler at vi har gjort en god investering. Monteringen av komfyrvakter i leilighetene har hjulpet alle å føle seg roligere til sinns, så jeg ville anbefalt løsningen til alle boligselskap som bryr seg om brannsikkerhet.» Stina Mäenpää.

Montert på en time

Saferas langsiktige monteringspartner, VP Sähköpalvelu Oy, monterte komfyrvaktene i leilighetene til Finnsbacka Bostad. VP Sähköpalvelu Oy, en erfaren tomannsbedrift, utførte monteringsarbeidet i 46 leiligheter som en ferdig pakkeløsning. Ifølge Ville Peltoperä fra VP Sähköpalvelut gikk prosjektet veldig bra.

«Fra beboernes ståsted skjedde monteringsarbeidet raskt og smertefritt. Det tok omtrent én time per leilighet å montere komfyrvakten, avhengig av kjøkkenets utforming. Siden de fleste beboerne i borettslaget var hjemme på monteringstidspunktet, hadde montørene også mulighet til å formidle informasjon om funksjonene og bruk av komfyrvakten.»

Det ble lagt igjen detaljerte instruksjoner fra Safera i leilighetene der beboerne ikke var til stede under monteringsarbeidet. Når det er sagt, så føler Peltoperä at komfyrvaktene fra Safera er så enkle å bruke at beboerne knapt trenger å tenke på dem. Apparatet varsler brukeren på forhånd når det er på tide å skifte batteri.

«De fleste komfyrvaktkundene våre er eldre mennesker eller – for eksempel – mennesker med hukommelsessykdommer. Likevel er forebygging av brann viktig i alle aldersgrupper, enten det dreier seg om eldre mennesker, unge voksne eller familier med barn. Alle kan glemme å slå av komfyren. Derfor er det vel verdt prisen å investere i sikkerhet for seg selv og sine nærmeste.» Ville Peltoperä, VP Sähköpalvelu Oy.

Økt sikkerhet på alle kjøkken i samsvar med retningslinjer

Ifølge retningslinjene som ble lagt fram i den nylig reviderte SFS 6000-standarden for lavspenningsinstallasjoner, skal alle nye kjøkken ha komfyrvakt. Behovet for å forebygge komfyrrelatert brann gjelder imidlertid også gamle bygninger.

Saferas komfyrvaktserie inneholder egnede produktmodeller for alle kjøkken, og den trådløse tilkoblingen gjør det enkelt å montere dem på kjøkkenøyer. Dessuten har alle komfyrvakter fra Safera et sensorbasert Safera Sense4®-smartsystem som lar komfyrvaktene reagere hurtig på farlige situasjoner, uten å forstyrre matlagingen.

Se også: