Inntil 80 prosent av Ålands private husholdninger mottar komfyrvakt fra Safera

Forsikringsselskapet Ömsen installerer gratis komfyrvakter fra Safera for sine kunder på Åland.

Det finske forsikringsselskapet Ålands Ömsesediga Försäkringsbolag ønsket å forbedre brannsikkerheten i hjemmene til sine kunder etter at de la merke til en økning i branner tilknyttet matlaging.

Ömsen syntes at Saferas komfyrvakter var den optimale løsningen for selskapets behov, og igangsatte et femårig program for montering av komfyrvakter fra Safera for sine kunder med innboforsikring.

Økning i antall branner tilknyttet matlaging fanget Ömsens oppmerksomhet

Robert Knahpe, risikosjef hos Ömsen, kan fortelle at komfyrrelaterte uhell har blitt vanligere på tvers av alle aldersgrupper:

«Vi har allerede merket en økning i branner tilknyttet matlaging, og vi frykter at disse uhellene bare vil bli enda vanligere i fremtiden. Folk gjør flere ting på en gang. For eksempel bruker de mobiltelefoner og nettbrett mens de bruker komfyren, og de har en tendens til å la komfyren være uten tilsyn.”

Ömsen ville forandre denne uønskede trenden, og bestemte seg for å montere komfyrvakter for alle sine kunder med innboforsikring.

Reinikainen fra Safera ga proaktiv og lokal støtte til selskapet som monterte komfyrvaktene på Åland, Klingberg Elektriska.

Økt brannsikkerhet med komfyrvakter fra Safera

Knahpe vurderte komfyrvaktløsningene på markedet:

«Kollegaene mine i Sverige anbefalte Saferas produkter til meg på det varmeste. De omtalte dem som de beste komfyrvaktene på markedet. Vi var henrykte over å finne et finsk selskap, og etter at vi hadde snakket med Safera, var vi ikke i tvil om avgjørelsen vår om å velge dem som partner og bruke komfyrvaktene deres», sier Knahpe.

En tekniker fra Klingberg Elektriska installerer komfyrvakten Safera Airis.

Komfyrvakter fra Safera skal monteres i de fleste private husholdninger på Åland

Komfyrvaktene monteres av det Åland-baserte elektrisitets- og HVAC-selskapet Klingbergs Elektriska Ab.

Kent Klingberg, administrerende direktør i Klingbergs Elektriska, kan fortelle at begynnelsen på samarbeidet har vært utmerket:

«Teknikerne våre fikk utnevnt en kontaktperson hos Safera som kunne svare direkte på alle spørsmålene deres. Dermed fikk vi med en gang ordnet opp i potensielt utfordrende situasjoner helt i starten av monteringsarbeidet. Vi er svært fornøyde med servicen og støtten vi har fått fra Safera.»

Robert Knahpe tror at det omfattende monteringsprogrammet vil ha mange positive følger i det lange løp. Inntil 80 prosent av Ålands private husholdninger mottar komfyrvakt fra Safera:

«Når antallet matlagingsbranner går ned, blir Ömsens utgifter lavere. Det gir positivt utslag på forsikringspremiene for kundene våre. Gjennom monteringsprosjektet kan vi også hjelpe kundene våre å unngå den enorme påkjenningen som matlagingsuhell utgjør – det er ofte snakk om både psykologiske traumer og økonomiske kostnader i tillegg til materielle skader.»

Se også: