Upp till 80 procent av Ålands privata hushåll kommer att få en spisvakt från Safera

Försäkringsbolaget Ömsen installerar kostnadsfria spisvakter från Safera hos sina kunder på Åland.

Finlands försäkringsgivare Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag ville förbättra brandsäkerheten hos sina kunder efter att de lagt märke till att matlagningsbränder hade blivit allt vanligare. Ömsen fann att Saferas spisvakter var den optimala lösningen för deras behov och startade ett femårigt program för att installera Saferas spisvakter hos sina hemförsäkringskunder.

En ökning av antalet matlagningsbränder fångade Ömsens uppmärksamhet

Robert Knahpe, chef för riskhantering vid Ömsen, berättar att spisrelaterade olyckor har blivit vanligare i alla åldersgrupper: ”Vi har redan märkt en ökning av matlagningsbränder och befarar att dessa olyckor kommer att bli ännu vanligare i framtiden. Människor gör flera saker samtidigt, t.ex. använder mobiltelefoner och surfplattor när de använder spisen och tenderar att lämna spisen utan uppsikt.”

Ömsen ville ändra denna oönskade trend och bestämde sig för att installera en spisvakt hos alla kunde med hemförsäkring.

Mikko Reinikainen från Safera stödde proaktivt och lokalt företaget som installerade spisvakterna, Klingberg Elektriska, på Åland.

Öka brandsäkerheten med spisvakter från Safera

Knahpe undersökte marknaden för spisvaktslösningar: ”Mina kolleger i Sverige rekommenderade Saferas produkter som de bästa spisvakterna på marknaden”. ”Vi var mycket nöjda över att hitta ett finskt företag och efter att vi hade pratat med Safera var beslutet att välja Safera spisvakter och Safera som partner klart”, säger Knahpe.

En tekniker från Klingbergs Elektriska installerar Safera Airis spisvakt.

Spisvakter från Safera kommer att installeras hos en majoritet av Ålands privata hushåll

Spis vakterna installeras av det Åland-baserade el- och VVS-företaget Klingbergs Elektriska Ab.

Kent Klingberg, VD för Klingbergs Elektriska, säger att samarbetet har börjat utmärkt: ”Våra tekniker hade en kontaktperson hos Safera som direkt svarade på alla frågor våra tekniker hade. På så sätt kunde de potentiellt utmanande situationerna i början av installationerna undvikas. Vi har varit mycket nöjda med Saferas supporttjänster.”

Robert Knahpe ser att det stora installationsprogrammet kommer ge många positiva effekter på lång sikt. Upp till 80 procent av Ålands privata hushåll kommer att få en spisvakt från Safera: ”Eftersom antalet bränder vid matlagning kommer att minska kommer Ömsens kostnader att vara lägre och påverkan på försäkringsavgifterna kommer att vara positiva för våra kunder.

Genom installationsprojektet kan vi också hjälpa våra kunder att undvika det stress som matlagningsolyckor innebär och som ofta inkluderar både psykologiska trauma och ekonomiska kostnader utöver de materiella skadorna.”

Se även: