Det säkrare bostadsbolaget

När diskussioner med boende i bostadsbolaget Finnsbacka Bostad lyfte fram behovet av att öka brandsäkerheten, bestämde företaget sig för att installera Saferas spisvakter i alla lägenheter.

Styrelsen i bostadsbolaget Finnsbacka Bostad Ab bestämde sig för att uppgradera och modernisera brandsäkerheten efter att ha diskuterat brandriskerna med sina hyresgäster.

”Vi upptäckte att brandväggarna i våra loftbyggnader, som färdigställdes 1976, inte täckte lägenheternas hela höjd. Att renovera hela byggnaden skulle dock ha blivit alltför dyrt. Styrelsen undersökte de möjliga alternativen och kom fram till att spisvakter är en säker och kostnadseffektiv metod för att öka brandsäkerheten”, säger Stina Mäenpää, bostadsbolagets styrelseordförande.

Saferas spisvakter var ett naturligt val eftersom bostadsbolagets fastighetschef kände till dem sen tidigare. Dessutom var priset så lågt att styrelsen kunde besluta om ärendet utan en bolagsstämma. Hyresgästerna välkomnade spisvakterna och lösningen ökade särskilt de äldre hyresgästernas känsla av säkerhet.

Brandsäkerhet angår alla

Beslutet att investera i spisvakter togs av styrelsen i bostadsbolaget Finnsbacka Bostad. Ordförande Stina Mäenpää anser dock att brandsäkerheten angår alla.

”Varje bostadsbolags hyresgäst har och borde ha möjlighet att påverka. I hyreshus, parhus och radhus utgör brand en säkerhetsrisk för hemmet och grannarna. Därför är det bra att ha aktiva hyresgäster som delar sin oro, sina behov och önskemål med styrelseledamöterna.”

”Installationsprojektet gick mycket bra och alla i bostadsbolaget anser att vi har gjort en bra investering. Installationen av spisvakter i lägenheterna har hjälpt alla att känna sig säkrare, så jag rekommenderar lösningen till alla bostadsföretag som bryr sig om brandsäkerhet”, Stina Mäenpää.

Installerad på en timme

Saferas långsiktiga installationspartner VP Sähköpalvelu Oy installerade spisvakterna i Finnsbacka Bostads lägenheter. Ett erfaret företag som drivs av två män; VP Sähköpalvelu Oy genomförde installationerna i 46 lägenheter efter devisen nyckelfärdigt. Enligt Ville Peltoperä från VP Sähköpalvelut gick projektet bra.

”Från hyresgästernas synvinkel gick installationsprojektet snabbt och utan problem. Det tog ungefär en timme att installera en spisvakt i en lägenhet, beroende på kökets utformning. Eftersom majoriteten av bostadsbolagets hyresgäster var hemma när installationen gjordes kunde installatörerna även informera om spisvakternas funktioner och användning.

Detaljerade instruktioner från Safera lämnades kvar i lägenheterna för de boende som inte var hemma under installationen. Peltoperä anser dock att spisvakterna från Safera är så lätta att använda att hyresgästerna inte behöver tänka på dem. När det är dags att byta batteri kommer apparaten att meddela användaren.

”De flesta av våra kunder med spisvakter är äldre personer. T.ex. personer som har problem med minnet. Men att förhindra bränder är viktigt i alla åldersgrupper; från äldre till unga vuxna och familjer med barn. Vem som helst kan glömma att stänga av sin spis. Det är därför en investering i personlig säkerhet och säkerheten för nära och kära är väl värd priset.” Ville Peltoperä, VD Sähköpalvelu Oy

Ytterligare säkerhet för alla kök enligt riktlinjerna

Enligt de riktlinjer som presenteras i den nyligen uppdaterade standarden SFS 6000 för lågspänningsinstallation, ska varje nybyggt kök ha en spisvakt. Behovet av att förhindra bränder som börjar vid spisen gäller dock även för gamla byggnader.

Saferas utbud av spisvakter innehåller lämpliga modeller som passar i alla kök och den trådlösa anslutningen gör installation i köksöar enkel. Dessutom har alla Saferas spisvakter ett sensorbaserat Safera Sense4® smart system som gör att spisvakterna kan reagera på farliga situationer snabbt men utan att störa matlagningen.

Se även: